Дәстуред хәбатанине у навниш

Хwәйе ве сайте: Kalaam Media Ltd.

Һьндава ве сайтеда бьньвисә: info@kalaam.org.

Һʼәму дәстуред wәлгәрʼандьна Кʼьтеба Пироз щәм: Института Wәлгәрʼандьна Кʼьтеба Пироз ьн. Һʼәму дәстуред дьн щәм: Kalaam Media Ltd ьн.